бъдещ

бъдещ
прил. - иден, идущ, утрешен, предстоящ, следващ
прил. - евентуален, очакван, възможен, вероятен, проектиран, неопределен
прил. - идващ, настъпващ, приближаваш, бъден
прил. - предчувствуван, предвкусван, близък

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • близък — прил. съседен, доближен, приближен, близолежащ, непосредствен, недалечен прил. ближен, свой, роднина, роден, родствен, кръвен, рожден, сродник прил. интимен, приятелски, фамилиарен прил. доверен, верен, привързан прил. предстоящ, скорошен,… …   Български синонимен речник

  • бъден — прил. идващ, настъпващ, приближаваш, идущ, бъдещ …   Български синонимен речник

  • вероятен — прил. правдоподобен, възможен, предполагаем, допустим, хипотетичен, бъден, евентуален, очакван прил. бъдещ, предстоящ, предчувствуван, предвкусван, близък прил. непредвиден, проблематичен …   Български синонимен речник

  • евентуален — прил. възможен, допустим, предполагаем, вероятен, бъдещ, утрешен, потенциален, хипотетичен прил. непредвиден, проблематичен …   Български синонимен речник

  • идващ — гл. настъпващ, приближаваш, идущ, бъден, бъдещ гл. предстоящ, приближаващ, насрещен …   Български синонимен речник

  • иден — прил. идещ, бъдещ, бъден, утрешен, следващ, следен, идущ, нов прил. настъпващ, предстоящ …   Български синонимен речник

  • идещ — гл. бъдещ, бъден, иден, утрешен, следващ, следен, идущ, нов …   Български синонимен речник

  • идущ — прил. идещ, бъдещ, бъден, иден, утрешен, следващ, следен, нов прил. идващ, настъпващ, приближаваш …   Български синонимен речник

  • настъпващ — гл. идващ, приближаваш, идущ, бъден, бъдещ гл. предстоящ, иден …   Български синонимен речник

  • очакван — прил. бъдещ, предстоящ, предчувствуван, предвкусван, близък, вероятен прил. предвиждащ, предусещащ, предвиден …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”